Kommande veteranaktiviteter 2018

Trollhättan 18:V2

Trollhättan 18:V2

  •  17 May 2018, kl: 07:45  (Kommande)

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder veteranmedlemmar och respektive att följa med på en resa till Trollhättan. Läs mer i separat inbjudan.

Läs mer  

Frimurarlogen 18:V1

Frimurarlogen 18:V1

  •  27 March 2018, kl: 11:00  (Kommande)

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg inbjuder veteranmedlemmar och respektive att följa med till studiebesök på Frimurarlogen. Läs mer i separat inbjudan.

Läs mer