VÄLKOMMEN TILL BTF

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg

Föreningen har som syfte att främja byggnadskulturen genom att arrangera studiebesök i byggnader och på arbetsplatser, möten med företag, diskussioner, studieresor med mera.

Aktiviteter

Kommande aktiviteter

Medlemmar i föreningen blir personer som genom kunskap och erfarenhet kan vara till nytta för föreningens verksamhet. Andra medlemmar med intresse för byggnadskultur är också välkomna.

Företagsafton 19:8
27 november 2019 17:30

Här kan du snart läsa om och se bilder från senaste företagsaftonen. 

Baku Btf:s kortresa 19:2
06 november 2019 11:50

Här kan du inom kort läsa om och se bilder från vår resa till Baku. 

 

Åby mässhall 19:7
23 oktober 2019 18:00

Här kan du inom kort läsa om och se bilder från vårt besök på Åby mässhall. 

Kalendarium

Här kan du läsa mer om våra planerade aktiviteter.

Vi är en förening som har som syfte att främja byggnadskulturen

Föreningen har som syfte att främja byggnadskulturen genom att arrangera: 

- Platsbesök och studiebesök i byggnader och på byggarbetsplatser. 

- Anordna debatter och diskussioner. 

- Möten med företag, företagare och branschfolk.

- Resor som är såväl långa som korta.

Stärk ditt kontaktnät !

Bli medlem idag !