Årsmöte 17:1 - med middag

Årsmöte 17:1 - med middag

Här kan du läsa om och se bilder från årsmötet på Chalmerska huset.

22 februari 2017 17:00

31 januari 2017

13 februari 2017

Gunilla Murnieks hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Mötet fortlöpte enligt dagordningen, nya styrelsemedlemmar välkomnades och avgående tackades av. Stadgarna uppdaterades så att studentmedlemmar numera får rabatt på årsavgiften samt att det tydligare framgår när kallelsen till årsmötet skall skicka ut.

Efter årsmötet talade Björn Siesjö och Carl-Anton Holmgren om vad som händer kring Centralen/Gullbergsvass samt den nya Hisingsbron.

Kvällen avslutades med en mycket god trerättersmiddag i bankvarvet inne i Chalmerska huset.

Text: Patrik Dyresjö
Foto: Carin Abrahamson