Aranäs AB och Kungsbacka kommun 11:6

Aranäs AB och Kungsbacka kommun 11:6

Här hittar du text och bilder från studiebesöket hos Aranäs och Kungsbacka kommun.

03 maj 2011 15:00

26 april 2011

29 mars 2011

BTF mötte Aranäs AB och Kungsbacka kommun

Den 3 maj bjöd BTF i samarbete med Aranäs AB och Kungsbacka kommun in till föreläsning. Närmare 50 BTF:are kom till Aranäs i Kungsbacka där det bjöds på goda smörgåsar och dryck samt trevligt mingel.

Hasse Andersson, Kungsbacka kommuns planeringschef, började föreläsningen med att berätta om kommunens befolkningsutveckling, strategiska inriktning, planeringsprocess, bostadsbyggande samt mark för näringslivet. I Kungsbacka kommun bor cirka 75 000 invånare, befolkningen har sedan 1970-talet ökat med 1 000 personer per år. Bostadsutbyggnad sker nu i kommunens mittstråk med olika upplåtelserätter, hyresrätter prioriteras. Det byggs ca 500 nya bostäder per år.

Efter detta var det Ingemar Nilsson, fd VD på Aranäs AB som föreläste om Aranäs och dess historia. Rötterna har funnits i Kungsbacka sedan 1941, i dagsläget finns Aranäs bara i Kungsbacka och är till hälften ägt av Ivar Kjellgren samt Ernst Rosén. Aranäs fastighetsbestånd är på 224 000 kvadratmeter varav Kungsmässan utgör ungefär hälften. De närmaste tio åren planerar Aranäs att investera 3,5 miljarder kronor i nya projekt.  Man kan inget annat säga än att Aranäs AB är en aktiv samhällsbyggare.

Vi tackar för bra och lärorika föreläsningar, kommer gärna tillbaka och följer upp de intressanta projekten.

Text: Camilla L Juthage

Foto: Karin Hjertén