Borås 14:7

Borås 14:7

Här kan du läsa om BTF:s studieresa till Borås samt se lite bilder därifrån.

05 september 2014 12:00

27 augusti 2014

03 september 2014

Den 5 september samlades BTF-truppen vid Nils Ericson-terminalen för att med buss bege sig till Borås.

Första besöket var till Fristad där Fristad Bygg visade upp sitt massivträhus på Åsbovägen. Byggnaden har ritas av Tengbom och byggs för Fribo.

Vi blev hälsade välkomna av Peter Serrander, VD på Fristad Bygg. Peter drog lite om bakgrunden till projektet och om Fristad Byggs erfarenheter kring massivträhus.

Jan Izikowitz från Tengbom berättade om arkitekturen och materialval man gjort. Byggnaden är täckt med cederspån. Från början var det tänkt behandlade furu-spån men det fanns ingen som kunde leverera den mängden som behövdes. Efter att gjort en LCC där man jämfört med fibercementskiva konstaterades att det var hållbart med importerade ceder-spån från Canada - trots transporter.

Pierre Lander från Fristad Bygg berättade vidare om stomval. Man har en bärande trästomme runt. Isoleringen består av mineralullsskivor. Byggnaderna kommer att dra 51kWh/m2 och år.

Limträbalkar ligger C-C 600 mm på massivträ och mellan balkarna har makadam lagts för att klara ljudklass C.

Byggnaden är sprinkad för att klara brandkraven med massivträ.

Väggarna behålls i trä och laseras i vitt. Man fräser ut för installationer på den sida om väggen där det inte syns.

 

En 3D-projektering har gjorts av alla element. Elementen lastas i den ordning man ska montera vilket ger en effektiv byggprocess.

Kjell-OVE Sethson från Fribo berättade om ekonomin för projektet. Han menade att detta inte blir dyrare än betonghus. Man har hög standard på sina hyresrätter med bl a tvättpelare i alla badrum istället för tvättstuga. Man har byggt för 27 000kr/m2 vilket ger en hyra på 1450kr/m2 och år.

Vi åkte vidare mot Simonsland i Borås där vi blev väl bemötta av Kjell Berggren och Hanna Lassing från Kanico. Kanico är ett familjeägt fastighetsbolag som köper upp gamla fallfärdiga byggnader och renoverar upp dessa tillsammans med byggnadsantikvariers kunskaper.

 

 

Kanico köpte Simonsland 2004. Då hade Borås väveri full produktion i fabriken.

Man bjöd in 3 arkitektbolag till parallella uppdrag för att rita om området. Då Viskan rinner under fastigheten fanns önskemål om att ta vara på vattnet och lyfta fram dessa miljöer. Man ville få fram promenadvägar och göra området öppet för alla.

Resultatet blev en plan som Stadsbyggnadskontoret arbetade vidare på som detaljplan. Denna detaljplan vann 2:a pris i Sveriges arkitekters plantävling.

Nu gällde det att fylla den nya stadsdelen med verksamheter. Textilföretagen var intresserade men av extra intresse var att Textilhögskolan skulle in.

 

Textilföretga var intresserad men av extra intresse var att Textilhögskolan skulle in. Kjell gick upp till rektorn med nya förslag som man nappade på. Samverkansavtal skrevs efter att man bestämt sig. Borås arv skall leva vidare, området knyter an till traditionen med textilindustrin.

37000 m2 är ytan för första etappen som innehåller textile fashion center med Textilhögskolan, Textilmuseet, Marketplace (en ekonomisk föreningen för textilföretagen för att behålla designer) med kontorshotell m fl. Även restaurang och café finns in byggnaden.

Solceller Har satt på det sågtandade taket. 125000 kWh per år får man ut och man har fått Green Building-certifikat.

Byggnaden är återskapad som det såg ut på 30-talet.

Studentbostäder kommer att byggas inom Simonsland också. Detta på mark som sålts till kommunen.

 

Projektet är nominerat med årets bästa byggprojekt 2014.

Vi tackar våra värdet för ett fantastiskt mottagande! Det var mycket intressant att se två så välskötta projekt!

Text Charlotta Berggren

Bilder Carin Abrahamson