Ett studiebesök

Borås kongress 19:9

Håll koll på våra events i vår kalender och genom våra utskick.

Det här besöket har inga bilder och ingen text. 

Borås kongress 19:9

Vi kommer att träffa: Carin Synneby, Tengbom: Hon har handlagt ärendet och varit ansvarig projektledare för arkitekturområdet. Hon har dessutom ansvarat för projekteringen av stora salongen i tätt samarbete med akustikern. Jan-Olof Edman: Han har agerat beställare i projektet och som projektledare för IBAB, IBAB är ett kommunalt fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar industri- kontors- och utbildningslokaler i Borås. Anmälan: Logga in med din e mail adress för att anmäla dig. Inte ditt medlemsnummer. Poster med mer information - se rödstilad text nedan.

15 januari 2020 18:30

23 november 2019

13 januari 2020