Event veteraner

Det nya Mölnlycke

BTF:s Veteraner inbjuds till studiebesök med lunch i "Det nya Mölnlycke" onsdag den 29 mars.

Vi ser på en modell över Mölnlycke fabriker från 1935, får information på kommunhuset, besöker "Bontop" ett nytt bostadshus samt ser på Wallenstam Arena och Wallenstams nya bostadshus. Anmälan görs till Inger Skogsberg via e-post ingerskogsberg@hotmail.com eller SMS 070-817 06 40 senast 27 mars. Deltagande är begränsat till 30 personer. För ytterligare information läs text i utskickat e-postmeddelande.

29 mars 2023 10:00

06 mars 2023

27 mars 2023