Enkät om framtida aktiviteter

För att vi inom BTF´s styrelse skall arbeta för att ordna studiebesök, föredrag mm som på bästa sätt möter våra medlemmars intressen, har vi tagit fram en enkät, som vi hoppas att Du vill fylla i.

28 maj 2012 00:00

06 maj 2012

28 maj 2012