Veteranerna

Götaplatsen stadens hjärta

Härmed inbjuds BTF:s Veteraner till en stadsvandring med guidning och lunch onsdagen den 10 maj 2023.

Vi gör en kort stadsvandring i området runt Götaplatsen med guidning av professor em. Claes Caldenby. Efter vandringen och ett sammanfattande och avslutande samtal om vad vi sett och fått veta, går vi tillsammans iväg och äter lunch. Mer info om eventet och anmälan finns i bifogad fil.

10 maj 2023 10:30

20 april 2023

07 maj 2023