Göteborgs utveckling under tre sekel

Göteborg under 2000-talet V21.3

Göteborgs förädling, idéer, visioner och planer på 2000-talet - en digital beskrivning i tre avsnitt med Glenn Evans.

Göteborg under 2000-talet V21.3

Välkomna till det tredje och sista av tre föredrag om Göteborgs utveckling, anordnat av BTFs Veteraner. Samtliga föredrag kommer att ges digitalt. Det innebär att du som BTF-veteran som har lämnat din e-postadress och anmält dig här på hemsidan kommer att få en inbjudan med en länk så att du kan delta i aktiviteten.

05 maj 2021 13:00

17 februari 2021

28 april 2021