Göteborgs utveckling under tre sekel

Göteborgs utveckling från 1900 till idag V21.2

Förvandling från svensk industristad till respekterad
global aktör - en digital beskrivning i tre avsnitt med Glenn Evans.

Göteborgs utveckling från 1900 till idag V21.2

Välkomna till det andra av tre föredrag om Göteborgs utveckling, anordnat av BTFs Veteraner. Samtliga föredrag kommer att ges digitalt. Det innebär att du som BTF-veteran som har lämnat din e-postadress och anmält dig här på hemsidan kommer att få en inbjudan med en länk så att du kan delta i aktiviteten.

07 april 2021 13:00

17 februari 2021

31 mars 2021