Göteborgs utveckling under tre sekel

Göteborgs utveckling på 1800-talet V21.1

Från inmurad befästningsstad till expansiv industristad - en digital beskrivning i tre avsnitt med Glenn Evans.

Göteborgs utveckling på 1800-talet V21.1

Välkomna till det första av tre föredrag om Göteborgs utveckling, anordnat av BTFs Veteraner. Samtliga föredrag kommer att ges digitalt. Det innebär att du som BTF-veteran som har lämnat din e-postadress och anmält dig här på hemsidan kommer att få en inbjudan med en länk så att du kan delta i aktiviteten.

03 mars 2021 13:00

17 februari 2021

24 februari 2021