Gothia Towers 12:7

Gothia Towers 12:7

Här kan du läsa om studiebesöket.

23 oktober 2012 16:30

16 oktober 2012

19 oktober 2012

Den 23 oktober var vi drygt 50 BTF:are som samlades i Gothia Towers konferenslobby först för fika, och sedan för föredrag.

 Gothia Towers är en ekonomiskt friställd stiftelse (ingen ägare) med 580 anställda. Stiftelsens ändamål är att främja det västsvenska näringslivet. Gothia Towers bygger nu sitt tredje torn samtidigt som man bygger på det befintliga East Tower. När alla tornen är klara kommer man att ha 1 200 hotellrum.

 Vi fick lyssna till Petter Ullberg, VD för Gothia Towers, som berättade om visionen för hotellprojektet. Därefter presenterade Claes Grunewald, Ramböll, samt Sven Kerstis, Peab, projektets genomförandet ur ett byggperspektiv.

Det har varit en stor utmaning att driva hotellet samtidigt som bygget har pågått. Projektet är i partnering/samverkan för att bland annat förenkla och skapa lagarbete över kontaktgränserna.

Alla tre tornen ska miljöcertifieras i olika grader enligt Breeam. Bygget ska vara klart i januari 2015.

 

Vi från BTF tackar för ett jättelyckat studiebesök och kommer gärna åter.

 

Text: Camilla Juthage

Bilder: Carin Abrahamson