Karlsborg och Forsvik 16:V3

Karlsborg och Forsvik 16:V3

Här går det att läsa om och se bilder från veteranernas besök till Karlsborg och Forsvik.

30 augusti 2016 08:00

15 juni 2016

14 augusti 2016

Vi var 30 morgonpigga och nyfikna BTF-veteraner som äntrade bussen utanför Centralstationen. Morgonfika i det fantastiska kaféet Nordpolen i Vara utgjorde en uppskattad paus på resan. Pausen tillät även en promenad till den gamla stationsbyggnaden som nu, helt blåmålad, utgör en uppmärksammad skulptural konstinstallation.

Framkommen till Karlsborgs fästning möttes vi av en synnerligen gladlynt guide. Besöket inleddes med en bussresa runt denna magnifika befästning med bl.a. det mäktiga slutvärnet som, med sina 287 skottgluggar, än i dag är Europas längsta uppvärmda byggnad (678 meter). Rundresan gav oss en överblick över det lilla samhälle som byggts upp innanför vallarna. Fästningen var tänkt som Sveriges reservhuvudstad mitt i landet utifall den lede ryssen skulle anfalla Stockholm. Sverige hade 1809 just förlorat Finland till Ryssland!

Baltzar von Platen, Göta Kanals initiativtagare, föreslog platsen och fästningen byggdes enligt de mest avancerade principer som gällde runt 1819 då byggnationen påbörjades. Den pågick i närmare 90 år och var när den ansågs färdigställd helt föråldrad då motoriserade förband och ett utvecklat artilleri ställde helt nya krav.

1925 upphörde fästningen att vara krigsfästning, men spelade en stor roll för utbildning inom försvaret. Under andra världskriget förvarades riksbankens guldreserv i slutvärnets valv, totalt 141 ton.

Fästningen är numera ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens fastighetsverk.

Baltzar von Platen var också initiativtagare och den drivande kraften till byggandet av Göta Kanal som påbörjades 1809. En av anledningarna till bygget var att komma undan de skatter danskarna tog för alla transporter runt kusten.

Kanalen består av 90 km grävd kanal med 58 slussar. 58 000 soldater handgrävde och sprängde kanalen genom 7 miljoner 12-timmars arbetsdagar. Detta till en kostnad av 15,5 miljarder SEK i dagens penningvärde. Att jämföra med 20 miljarder SEK i 2009 års penningvärde för västlänken!

Efter lunch i Karlsborg gick färden till Forsvik, där ytterligare en guide mötte upp. I Forsvik byggdes den första slussen till Göta kanal. Forsviks historia går dock tillbaka till 1300-talet. Jan Guillou har fantasifullt beskrivit Forsviks historia i sina böcker om riddaren Arn och hans hustru Cecilia. På 1400-talet byggdes en hammarsmedja och en vattendriven såg. Ett järnverk startades på 1600-talet och levererade järn till hela Europa under tvåhundra år. Gjuteriet och den mekaniska verkstaden var i bruk till 1977 då de lades ner i samband med varvskrisen.

Forsviks bruk är numera byggnadsminne och ägs av Karlsborgs kommun.

Som avslutning, när vi satt oss i bussen deklamerade vår guide Tage Danielssons tankeväckande dikt "De händer som grävde på Göta Kanal". Alla våra funderingar kring vilken enorm arbetsinsats och vilka livsöden som måste ha utspelats när allt det vi under dagen tagit del av, skapades under 1800-talets första 50 år, kunde inte få en klarare beskrivning än genom denna dikt.

Bägge guiderna avtackades med var sin tvåmeters tumstock, med den göteborgshumoristiska uppmaningen "Var rädd om den, de görs inte längre!"

Text: Michael Ehrenborg
Foto: Carin Abrahamsson

De händer som grävde på Göta kanal

Det var valkiga, seniga, beniga labbar
på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta Kanal.

Vintern kom med sin kyla. De fick inte domna.
Sommaren kom med sin hetta. De fick inte somna.
De slet ut sig, i ösregn, när spaden blev hal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Är det underligt att deras tummar blev krumma,
och att fingrarna tedde sig fula och dumma?
Vickevire var ofta en smärre skandal
på de händer som grävde på Göta kanal.

Genom veckornas knog bar de träget sin börda.
Men så tvätta dom av sig det värsta på lörda
och lyfte sin Östgöta-sädes-pokal,
de händer som grävde på Göte kanal.

Inga sorgkanter mer. Det fanns brännvin att dricka.
Och då höll de sitt hambogrepp mitt på en flicka.
Någon enstaka gång fick de sällheten möta,
de händer som grävde på Göta.

De som inte fick känna nån piga på brösten
fann i ännu en flaska den handfasta trösten.
Sedan slog dom på länsman, polis och fiskal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Deras lycka blev kort. Det blev åter en månda.
Och man spottade i dom. En ny veckas vånda.
De steg ned i sin självgrävda jämmerdal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Och de spikade broar och timrade slussar,
och i käftarna lade de saftiga bussar
och med knogarna slog de på snusdosans skal,
de händer som grävde på Göta kanal.

Se på nageln. Ett liv som blev kantat av sorgen.
Varför står inte ni som statyer på torgen,
vackert huggna i marmor, på guldpiedestal,
ni händer som grävde på Göta kanal!

Tage Danielsson