Lunchföreläsning

Årstidsanpassad ventilation

Är det verkligen rimligt att ventilationen styrs på samma sätt på vintern som på sommaren trots att förutsättningarna är helt olika?

 

Årstidsanpassad ventilation

02 juli 2021 12:00

16 juni 2021

30 juni 2021