Lunchföreläsning

Årstidsanpassad ventilation

Är det verkligen rimligt att ventilationen styrs på samma sätt på vintern som på sommaren trots att förutsättningarna är helt olika?

 

Årstidsanpassad ventilation

Välkomna till en digital lunchföreläsning den 2:e juli klockan 12:00 för att lyssna på Viktor Unéus från ByDemand om hur man genom att variera ventilationsflödena mellan sommar och vinter kan nå ett bättre inomhusklimat. Genom att tänka om hur man styr ventilationen så öppnar detta även upp för nya lösningar för att nå låg energianvändning samtidigt som underhållet blir väldigt lågt. Föreläsningen uppskattas pågå i en halvtimme och efteråt kommer det vara möjligt att ställa frågor.

02 juli 2021 12:00

16 juni 2021

30 juni 2021