VETERANEVENT

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

Veteranerna besöker modelljärnvägssällskapet. De har sedan 2017 ägnat mycket tid åt att bygga upp en ny anläggning efter att de bytt lokal. 

 

Modelljärnvägssällskapet 19 V:04

Anmälan ska ske till Inger Skogsberg, helst på mail ingerskogsberg@hotmail.com eller via SMS på telefon 070‐817 06 40.Samling 11.50 - se bilfogad pdf längre ner på sidan.

14 november 2019 12:00

01 januari 0001

01 januari 0001