Neuberghska 13:2

Neuberghska 13:2

Här kan se bilder och läsa mer om studiebesöket.

31 januari 2013 17:00

14 januari 2013

28 januari 2013

Torsdagen den 31 januari samlades drygt 30 BTFare på Neuberghska hemmet på Guldheden i Göteborg för information om byggnaden och framför allt om äldreboendet.

 

Mötet inleddes med smörgås och dryck varefter husets arkitekt Jan Izikowitz hälsade oss välkomna.

Som inledning förklarade han att cirka tio procent av kostnaderna för ett äldreboende utgörs av kapitalkostnader. Resterande är driftkostnader.

I högt tempo berättade Jan sedan om olika äldreboenden som han har arbetat med, och om olika ideal beträffande utformning och organisation. Bland annat tog han upp Krokoms Sjukhus utanför Östersund, Kvarteret Duvan och Drabanten i Linköping, samt Bjurslätts äldreboende.

 

Projektet Neuberghska Hemmet startade som en tävling som man vann med idén om en gemensam gård och andra allmänna utrymmen. Hemmet har en traditionell vårdavdelning med 24 vårdplatser. Lägenheterna upplevs som vanliga lägenheter och ser likadana ut oavsett vård. De har parkett i vardagsrummet samt dubbeldörrar för sängtransporter.

Byggnaden inrymmer också förskola, trygghetsboende, judisk närradio, lokal för idrottsföreningar, skola samt en kosherbutik.

Anläggningen ägs av en stiftelse. Driften är bidragsgrundande och hyrorna är bruksvärdeshyror. Kostnaden för en vårdplats motsvarar kommunalt boende.

 

Studiebesöket avslutades med en rundvandring i de vackra lokalerna.

 

Text:             Tomas Käll

Foto:             Carin Abrahamson