Örgryte Torp - Studio 2 17:3

Örgryte Torp - Studio 2 17:3

Här kan du läsa om och se bilder från studiebesöket till Örgryte Torp och HSBs Studio 2.

20 april 2017 17:30

10 april 2017

17 april 2017

HSB Studio 2, en del av den nya stadsdelen Örgryte Torp

Den 20 april samlades ett 20-tal BTFare på HSB Studio 2 som är en del av det nya bostadsområdet Örgryte Torp. Efter en förfriskning i föreningens blivande gemensamhetslokal fick vi höra om denna del av Örgryte Torp från Rickard Fränberg, projektledare från HSB som är beställaren av detta uppdrag, Andreas Matsson, arkitekt på MalmströmEdström samt Andreas Marling platschef på PEAB.

Byggherrarna i Örgryte Torp är förutom HSB, Bonava, Skanska och Bostads AB Poseidon. Älvstranden Utveckling är marksäljare och koordinator samt Trafikkontoret bygger infrastrukturen. Örgryte Torp bebyggs med drygt 300 bostadsrättslägenheter, ca 200 hyresrätts-lägenheter och 48 radhus med äganderätt. Det blir också en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal. På alla åtta bostadsprojekten är produktionen i full gång samt i vissa fall färdig och Trafikkontorets utbyggnad av infrastrukturen pågår också. Första inflyttningen skedde i juni 2016 och fortgår nu för dessa husen under sommar-höst 2017.

Projektet omfattar för HSBs del av 155 lägenheter fördelade på 2 bostadsrättsföreningar. Brf Studio 1 innefattar 59 lägenheter fördelat på 2 huskroppar medan Brf Studio 2 kommer innefatta 96 lägenheter fördelat på 4 huskroppar med tegeltak. Huskropparna kommer vara mellan 3-4 våningar med källare där garage och förråd mm finns. Huset har i huvudsak tegel som fasad samt mycket glas för att synliggöra övriga funktioner och byggnaderna skall klassas som Miljöbyggnad Silver. I denna del har konceptet från HSB varit att skapa en "våning i modern tappning" med generös takhöjd i lägenheterna. Trapphus är generösa med konst inomhus i varje trapphus utförda av Tony "Rubin" Sjöman i form av väggmålningar. I entrévåning har t.ex. synligheten för postrum, cykelparkering och gemensamhetslokal en framträdande funktion medan man i våningarna har solavskärmning i form av bronsfärgade stålraster på balkongframkant. Gården där byggnation fortfarande pågår ska upplevas som en del av området med möjlighet för passage av allmänheten. Får nu också hoppas att även detta uppdrag precis som sin systerförening Studio 1 blir prisat.

Text & foto: Jon Örn