Preliminärt aktivitetsprogram för Veteraner 2013

Här följer ett preliminärt program för de Veteranaktiviteter som planeras under året.

31 december 2013

2013-12-31 00:00:00

2013-12-31 00:00:00