Riverside Hotell 13:4

Riverside Hotell 13:4

Här kan du se bilder och läsa mer om studiebesöket.

25 mars 2013 15:00

28 februari 2013

21 mars 2013

Vi var över 50 personer som hade samlats för att titta på det nybyggda Radisson Blu Riverside Hotel på Lindholmen i Göteborg.

Besöket inleddes med fika och utdelning av BTF:s stipendium till Sara Förbom, som studerar arkitektur på Chalmers. Hon hade sökt bidrag till sitt examensarbete - en resa till Marrakech där hon ska studera bostäder och publika rum med inriktning på badkultur och Hamam, en slags bastu.

 

Därefter tog projektchefen från Skanska, Lars Gustavsson, över och berättade om hotellet. Bygget startade i april 2011 och stod färdigt i mars 2013. Skanska har varit totalentreprenör och dessutom levererat utrustning för 50 miljoner som hyrs ut till hotellet, allt från bestick och snöskyfflar till sängar och storköksutrustning. Beställare har varit Wim Hotel Group.

Byggnaden är ritad av Reflex Arkitekter i Stockholm. Så här beskriver arkitekten den speciella fasaden: " Den ska uppfattas som en skallös skulptur, lätt omsluten av ett glimrande skinn av fiskfjäll. Byggnaden har en stark riktning mot Göteborgs centrum och gaveln över hamnbassängen öppnas upp med glas och blir ett blänkande och lysande öga mot staden."

Hotellet har 265 rum (550 bäddar) och är på cirka 13 200 kvadratmeter. Byggnaden innehåller även möteslokaler, bar, restaurang med uteservering mot Göta älv, samt ett spa på översta våningsplanet.

En av utmaningarna när man byggde hotellet var att stabilisera glidytorna under vattnet som hade blivit för stora när bassängen muddrades för länge sedan. Lösningen blev att fylla bassängen med över 19 000 ton makadam och slå ner 180 pålar till 70 meters djup.

 

Efter den intressanta genomgången blev vi visade runt på hotellet av Malin Frank, vd på Winn Hotel Group, och hennes medarbetare.

 

Vi tackar för ett spännande studiebesök!

 

Text:              Håkan Jerkstrand

Foto:              Carin Abrahamson