Om BTF - Föreningens verksamhet

Föreningen har som syfte att främja byggnadskulturen genom att arrangera: 

- Platsbesök och studiebesök i byggnader och på byggarbetsplatser. 

- Anordna debatter och diskussioner. 

- Möten med företag, företagare, branschfolk

- Resor som är såväl långa som korta.

Föreningens medlemmar bör bidra till att sprida kännedom om arbeten, författningar och lagar som berör byggnadskulturen. 

Medlemmar i föreningen blir personer som genom kunskap och erfarenhet kan vara till nytta för föreningens verksamhet. Andra medlemmar med intresse för byggnadskultur är också välkomna.

 

 

Samlad information från 1929:

Stiftelseprotokoll 1929

Styrelser från 1929 och framåt

Aktiviteter 1929-2011

Integritetspolicy