Om BTF - Föreningens verksamhet

BTF är en förening öppen för alla med ett genuint intresse för byggnadsteknik och stadsutveckling. Vi har idag en bra balans mellan kvinnor och män, men vill speciellt välkomna nyexaminerade och branschkollegor med ett annat ursprung än Sverige. 

Kom med och bygg på ditt kontaktnät genom att delta i vårt föreningsliv!

Vi arrangerar:

- Platsbesök och studiebesök i byggnader och på byggarbetsplatser. 

- Anordna debatter och diskussioner. 

- Möten med företag, företagare, branschfolk

- Resor som är såväl långa som korta.