Studenter

 

Exjobb

Har du student ett examensarbete du vill skriva? Vi kan förmedla kontakter genom vårt register över medlemmar. Hör av dig - vi hjälper till !

 

Stipendium

Vi delar ut ett stipendium, för mer information se i menyn " Om Btf ".

 

Rabatter

Vi har rabatter för studenter. Medlemsavgiften är halv och våra evenemang med mat och dryck är också förmånliga.