Föreningens styrelse

Ordförande - Johan Engström
Ordförande - Johan Engström
Sekreterare - Sebastian Örjenfelt
Sekreterare - Sebastian Örjenfelt
Vice sekreterare - Christina Lööf
Vice sekreterare - Christina Lööf
Kassör - Håkan Jerkstrand
Kassör - Håkan Jerkstrand
Klubbmästare - Mikael Pousette
Klubbmästare - Mikael Pousette
Vice klubbmästare - Jonas Elgblad
Vice klubbmästare - Jonas Elgblad
Adjungerad vice webbansvarig - Josua Smedberg
Adjungerad vice webbansvarig - Josua Smedberg
Veteranrepresentant - Michael Ehrenborg
Veteranrepresentant - Michael Ehrenborg
Adjungerad vice ordförande - John Ovenmark
Adjungerad vice ordförande - John Ovenmark